Spring naar bijdragen

Registratievoorwaarden

Voorwaarden forum
Berichten plaatsen kan alleen als u zich voor dit forum heeft geregistreerd. U kiest bij registratie een gebruikersnaam waarmee u inlogt. Uw wachtwoord wordt u per e-mail toegestuurd. De administrator van het forum kan registratie via een specifieke e-mailservice of ISP blokkeren.

Wanneer u na registratie inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u berichten posten en deelnemen aan discussies. Uw gebruikersnaam is zichtbaar op het forum, overige gegevens niet.

Plaatsing van een bericht betekent niet dat Tactus Verslavingszorg het met de inhoud eens is. Tactus Verslavingszorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in het forum, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiend uit genoemde berichten.

Het forum wordt gevolgd door een zogenaamde moderator. Dit is iemand die checkt of deelnemers zich houden aan de spelregels. De moderator neemt niet actief deel aan het forum. De moderator heeft het recht en de mogelijkheid om berichten te verwijderen die niet aan de spelregels voldoen. Ook kan de moderator deelnemers tijdelijk of blijvend de toegang tot het forum ontzeggen.

Dit forum maakt gebruik van cookies. Deze hebben tot doel het gebruik van het forum te vergemakkelijken. Tactive kan aan de hand van de cookies geen individuele gebruikers traceren en zal de cookies niet delen met derde partijen, dat wil zeggen, personen of instellingen die niet direct bij het forum betrokken zijn.

Op dit forum gelden de volgende spelregels:

  • blijf bij het onderwerp
  • plaats geen privé-informatie over anderen
  • promoot geen alcohol, andere verslavende middelen of verslavend gedrag
  • plaats geen links naar illegale zaken
  • plaats geen commerciële reclame
  • plaats geen materiaal waarop copyright rust, zonder uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder
  • val anderen niet persoonlijk aan, wees positief en ondersteunend
  • gebruik geen schuttingtaal
  • gebruik slechts één naam (account)


Privé-berichten worden niet door de moderator gecontroleerd. We verwachten echter van de forumdeelnemers dat zij ook wat betreft de privé-berichten de spelregels in acht nemen.